Успеси на XXXVI Државни стручни натпревари

Успешни бевме и на овогодинешните XXXVI Државни стручни натпревари кои се оддржаа во нашето училиште.
Постигнати резултати од електротехничката струка:

  1. Виктор Јосифов | Електроинсталатер и монтер | I награда
  2. Стефан Васовски | Електротехничар за компјутерска техника и автоматика | III награда
  3. Славко Дејанов | Електротехничар – енергетичар | III награда
  4. Дејан Новаков | Електротехничар за електроника и телекомуникации | Пофалница

Постигнати резултати од машинската струка:

  1. Антонио Иванов | Автомеханичар | I награда
  2. Благој Ѓоргиев | Техничар за компјутерско управување | Пофалница

Постигнати резултати од сообраќајната струка:

  1. Марина Иванова | Транспорт и шпедиција | III награда

Постигнати резултати од труд:

  1. Симеон Симеонов | Труд (Електротехничка струка) | II награда
Add Comment RegisterНапишете коментар