Професори

Во СОУ „Гошо Викентиев“ – Кочани вкупната бројка на професори е 76. Од нив 12 се на сообраќајната струка, 21 на електро струката, 19 на машинската струка и 24 се од општо образовната настава.

Add Comment RegisterНапишете коментар