Електроинсталатер и монтер

elctromontor Електроинсталатер и монтер

Струката за Електроинсталер и монтер опфаќа три годишно образование.Во текот на тие три години ученикот кој ја следи таа настава ке има можност да изучува за: изведба и поравка на електрични инсталации,монтирање на електрична опрема, поправка на електрични мотори и машини.
Во нашето училште има можност да се образуваат 34 ученици, 1 паралелка, 30 поени минимум.

 

Add Comment RegisterНапишете коментар