Автомеханичар

avtomeh АвтомеханичарСтруката за Автомеханичар опфаќа три годишно образование.Во текот на тие три години
ученикот кој ја следи таа настава ке има можност да изучува за: механичка поправка и сервис на патнички моторни возила и изработка на модели на мини картинг возила.
исто така нашето училиште има своја споствена авто школа.
34 ученици, 1 паралелка, 30 поени минимум.

Add Comment RegisterНапишете коментар