Техничар за транспорт и шпедиција

soobrakajna Техничар за транспорт и шпедиција

Струката за Техничар за транспорт и шпедиција опфаќа четиригодишно образование. Во текот на тие четири години, учениците кои ја следат таа настава ќе имаат можност да изучуваат за поплнување на сите видови собраќајни документи,царински декларации и средување на документите за TIR,CMR,RID и ECD.

Во нашето училиште има можност да сe образуваат 34 ученици,1 паралелка, за да бидат тие примени треба да имаат 60 поени минимум..

 

 

После средното образование учениците можат да се вработат во:

 • АВТОБУСКИ СТАНИЦИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ИЗГРАДБА 
 • ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ПАТИШТА 
 • СТОКОВО-ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТРИ СТОКОВИ ТЕРМИНАЛИ ТАКСИ КОМПАНИИ ТУРИСТИЧКИ АГЕНЦИИ ПРИВАТНИ БИЗНИСИ
 • ШПЕДИТЕРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
 • ПАТНИ ТЕРМИНАЛИ
 • ТРАНСПОРТНИ ФИРМИ
 • ЛОГИСТИЧКИ ФИРМИ
 • СКЛАДИШТА
 • ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД
 • СЕРВИСНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА
 • АВТО-ШКОЛИ
 • СООБРАЌАЈНА ПОЛИЦИЈА
 • ОСИГУРИТЕЛНИ КОМПАНИИ
Add Comment RegisterНапишете коментар