Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

Струката за Електротехничар за компјутерска техника и автоматика опфаќа четиригодишно образование. Во текот на тие четири години ученикот кој ја следи таа настава ќе има можност да изучува за: инсталирање на оперативни системи, автоматски системи, сервис на компјутери, програмирање на роботи и роботски раце, компјтерски мрежи и примена на PLC. Во нашето училште има можност да се образуваат 34 ученици, 1 паралелка, 55 поени минимум.

 

За време на образовниот процес, учениците се стекнуваат со следните знаења и вештини:

 • Да откривааат и отстрануваат  дефекти на компјутерска техника и опрема
 • Да инсталираат софтвер
 • Да користат инструменти и мерна опрема
 • Да проектираат и одржуваат мрежи
 • Да програмираат ПЛУ (PLC) во производствени процеси
 • Да програмираат во програмскиот пакет Pascal
 • Да програмираат во програмскиот пакет Delphi
 • Да дизајнираат вебстрани
 • Да работат со бази на податоци

По завршување на средното стручно образование учениците се стекнуваат со називот:

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА И АВТОМАТИКА

И можат да го продолжат образованието на соодветни или на сродни профили на повисоко ниво:

 • Компјутерско-системско инжинерство и автоматика
 • Телекомуникации
 • Компјутерски науки
 • Програмско инженерство
 • Информациски системи
 • Компјутерски архитектури и мрежи
 • Информатичко образование и електронско учење
 • Информатика за основно образование
 • Електроенергетика и управување
 • Електроенергетски системи
 • Електроенергетски уреди
 • Електроника, радиотехника и процесирање на сигнали
 • Информатика и компјутерско инжинерство
 • Конверзија и искористување на електрична енергија

Ваквите кадри во светот се дефицитарни и пазарот на труд е многу поволен. Како поатрактивни работни места би ги издвоиле:

 • ИТ менаџери
 • Развој на веб апликации
 • Програмери
 • Графички дизајнери
 • Менаџери со бази на податоци
 • Сервисери на компјутери и компјутерска опрема
 • Дизајнери на мрежи
 • Инжењери за мобилни апликации
 • Одржувачи во автоматизирани производни системи
 • Развој на апликации

automation projects web 300x159 Електротехничар за компјутерска техника и автоматика images 300x156 Електротехничар за компјутерска техника и автоматика programming 300x200 Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

Add Comment RegisterНапишете коментар