Машино-енергетски техничар

maenerg Машино енергетски техничар

Струката за Машино-енергетски техничар опфаќа четири годишно образование.Во текот на тие четири години, учениците кои ја следат таа настава ке имаат можност да изучуваат за конструкција и изработка на разни термички инсталации,пресметки за парно инсталации,парни турбини,сончеви колектори.
Во нашето училшите има можност да се образуваат 34 ученици, 1 паралелка, 45 поени минумум.

 

Add Comment RegisterНапишете коментар