Помошни директори

 

Во нашето училиште постојат двајца помошници, кои во текот на наставната недела го покриваат целиот наставен ден, организиран во две наставни смени.

Со оглед на обемот на активностите на училиштето, помошниците се растеретени од директната настава, за да може поквалитетно и навремено да ги извршуваат потребните задачи.
Поради директно следење на педагошката евиденција, тесна врска со дел од учениците, следење на потребите на учениците, тие се ангажирани како класни раководители.

Актуелни помошници на директорот се:

01 Помошни директориpsenesov Помошни директори

Add Comment RegisterНапишете коментар