За „Авангарда“

 

Младинската организација „Авангарда“ е средношколска организација која работи во склоп на СОУ Гошо Викентиев – Кочани, уште од 2006год. Во свое закрило чува ученици од прва до четврта година, кои покажуваат интерес за воннаставни активности. МО Авангарда е одлично место за подобрување на креативноста и соработката, а сето тоа, преку супер дружба меѓу членовите. Нашето мото е агенда богата со активности, произлезена од нашите вешти членови.1InyISS За „Авангарда“