Активности

Реализирани активности на МО „Авангарда“ во текот на оваа учебна година:

 

Септември:
 • Презентации за ученици од прва година.
 • Избирање потресно и пошироко раководство.
 • Избор на нови членови.
 • Проект „Ден на здрава храна“
 • Хуманитарна акција „25-ти мај“
Октомври:
 • Проект „Еко Авангарда“ – Креативна едукација
 • „Денови на кочанскиот ориз“ 2016
 • Картички по повод „Ден на гладта“
 • Соработка со СОУ „Ванчо Прке“ – Виница.
 • Хуманитарна акција за деца од дом „25-ти Мај“ – Скопје.
 • Учество во организација на „Halloween“ со Skilled Center.
Ноември:
 • Организирање „месец на книгата“
 • Турнир по повод „Недела на гладта“
 • Соработка со „Малена“ Фитнес центар.
 • Одбележување „Ден на Еспресо“.
Декември:
 • Изработка на новогодишни честитки
 • Доделување дипломи за турнир
 • Продажба на новогодишни честитки
 • Снимање „Jingle Bells“ реклама за забавата
 • Организирање на новогодишна забава.
Јануари:
 • Учество во организација на концертот „По патеките на Тоше“.

Февруари

 • Активност во ГТЦ по повод 14-ти февруари.
 • Конкурс „Пишувај да пишувамe“.

 Март

 • Турнир во шах.
 • Проект „Овде не му е местото“.
 • Хуманитарна акција за наш соученик.

Април

 • —————-