Годишен весник

Младинската организација „Авангарда“ веќе трета година по ред изработува весник на активности. Во весникот се запишуваат написи од активности во текот на учебната година проследени со слики за истите.

Online, весниците може да се погледнат овде

a6a3eab5b2784d9bb8b03d7835ca1692 Годишен весник