СОУ „ГОШО ВИКЕНТИЕВ“ - Кочани

СОУ „ГОШО ВИКЕНТИЕВ“ - Кочани

ДОБРЕДОЈДОВТЕ НА НАШАТА ВЕБ СТРАНА.

За училиштето

Информации за нашето училиште
Историја на училиштето
СОУ „Гошо Викентиев“ – Кочани е основано со одлука на Народниот одбор на Кочани од 5-ти декември 1959 година како индустриско училиште со практична обука.
Младинска организација
Најдобро обележје на училиштето е Младинската организација „Авангарда“ која активно работи и реди успеси веќе десетина години.
Настава во училиштето
Наставата во училиштето се изведува во три струки (електротехничка,машинска и сообраќајна) во 39 паралелки со 11 (три и четиригодишни) профили .